Jste obeznámeni s výrazem „weed“?

Toto krátké slangové slůvko je v anglicky hovořících zemích užíváno k označení slova „tráva“. Tey nikoli tráva, na níž se pasou pestrobarevné kravičky, ale ta, jež bývá jako výraz užívána k označení marihuany.

U nás je běžné jeho rýmovaní se slovem „seed“

Druhý uvedený výraz pak vyjadřuje sloveso „zasadit“, které s prvním anglickým slůvkem taktéž souvisí. Jako každá jiná květina či rostlina se také tráva musí zasadit a musí jí být poskytnuté určité podmínky k tomu, aby mohla vzkvétat a prospívat. Když tedy oba výrazy spojíme, vyjde nám z takového sloučení výraz, který lze do češtiny volně tlumočit jako zasadit trávu. Pokud i Vás láká možnost podobnou činnost provést, úplně prvním krokem by pro Vás mělo být zakoupení semen marihuany.

Jste obeznámeni s výrazem „weed“?
4.5 (90%)2