Kvalitní tlumočníci v různých oborech

Naše firma zaměstnává tlumočníky, kteří jsou spolehliví a odborně kvalifikováni. Mohou tedy vést i tlumočení, která jsou jinak přísně důvěrná.
Jelikož asi žádný překladatel nezná dokonalou a plnou slovní zásobu cizích jazyků, není na škodu předem se obeznámit s tématem, na které bude překládat, pokud je to možné. Hlavně při obchodních jednáních by měl mít na paměti, že každé odlišení se od původního tématu by mohlo mít katastrofální následky. Tlumočení je velice náročná duševní práce, jelikož tlumočník musí být po celou dobu ve střehu, aby se neodklonil od daného tématu.

Vše pro klienty

Nabízíme odborně kvalifikované a proškolované tlumočníky z mnoha jazyků, jsme schopni zajistittlumočení i z jazyků, na které nemáme vlastní tlumočníky. Zajišťujeme i soudní překlady, na které musí být spolehnutí.